Απρίλιος 2006
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Λες ό,τι βλέπεις
Ο βαθμός στον οποίο η γλώσσα που χρησιμοποιεί ένας άνθρωπος επηρεάζει τον τρόπο σκέψης του αποτελεί εδώ και χρόνια αντικείμενο διαφωνιών μεταξύ των ψυχολόγων. Μια πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι παίζει κάποιο ρόλο στα μισά τουλάχιστον από όσα βλέπει. Όταν ένα άτομο βλέπει κάτι με το δεξί μάτι, η επεξεργασία της εικόνας γίνεται στο αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου ―το οποίο φαίνεται ότι ευθύνεται για τη γλωσσική επεξεργασία. Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σικάγου πραγματοποίησαν μια έρευνα κατά την οποία οι συμμετέχοντες έπρεπε να προσδιορίζουν ένα χρώμα-στόχο βλέποντας με το δεξί ή το αριστερό μάτι μόνο. Γύρω από το χρώμα-στόχο υπήρχε ένα άλλο χρώμα που τους αποσπούσε την προσοχή. Όταν τα δύο χρώματα βρίσκονταν στο δεξί οπτικό πεδίο και αποδίδονταν στη γλώσσα του εθελοντή με διαφορετικές λέξεις, οι χρόνοι απόκρισης ήταν ταχύτεροι· αντίθετα, οι χρόνοι δεν επηρεάζονταν από τα ονόματα των χρωμάτων όταν αυτά βρίσκονταν στο αριστερό οπτικό πεδίο. Επιπλέον, όταν ζητήθηκε από τους εθελοντές να απαγγέλλουν κατά τη διάρκεια των δοκιμών έναν οκταψήφιο αριθμό ―κρατώντας απασχολημένη με τον τρόπο αυτό τη λεκτική τους μνήμη εργασίας―, δεν εντοπίστηκε κάποια διαφορά στην ταχύτητα απόκρισης. Φαίνεται, λοιπόν, πως οι άνθρωποι βλέπουν το δεξί (αλλά όχι το αριστερό) μισό του ορατού κόσμου μέσα από τα «μάτια» της μητρικής τους γλώσσας.