Οκτώβριος 2006
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Αξιόπιστο λογισμικό από τη σχεδίαση
Παρά τη συνεχώς αυξανόμενη σημασία του λογισμικού υπολογιστών στην καθημερινή μας ζωή, οι μηχανικοί λογισμικού σπανίως αναλύουν τις σχεδιάσεις τους προκειμένου να διασφαλίσουν την αξιοπιστία τους. Αυτή η κατάσταση αρχίζει να αλλάζει με την πρόσφατη ανάπτυξη εργαλείων ελέγχου σχεδίασης λογισμικού, όπως το Alloy.

Το Alloy συνδυάζει μια γλώσσα που διευκολύνει τη μοντελοποίηση πολύπλοκων σχεδιάσεων λογισμικού με μια μηχανή ανάλυσης η οποία αναζητά σχολαστικά τυχόν εννοιολογικά και δομικά σφάλματα κατά έναν αυτοματοποιημένο τρόπο, αντιμετωπίζοντας τις σχεδιάσεις σαν εξαιρετικά πολύπλοκους γρίφους προς επίλυση.

Στο σχετικά εγγύς μέλλον, εργαλεία παρόμοια με το Alloy θα βελτιώσουν σημαντικά την αξιοπιστία του λογισμικού βασίζοντας την ανάπτυξη προγραμμάτων σε περισσότερο στιβαρές και εποικοδομητικές πρακτικές σχεδίασης.