Οκτώβριος 2006
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Αρχέγονα κύτταρα: οι πραγματικοί ένοχοι για τον καρκίνο;
Μια ιδιότητα που αναγνωρίζεται συχνά σε όλα τα καρκινικά κύτταρα αφορά το δυναμικό τους να πολλαπλασιάζονται και να επεκτείνουν τη νόσο· αλλά σε πολλούς τύπους καρκίνου, μόνο ένα μικρό υποσύνολο νεοπλασματικών κυττάρων επιδεικνύει τέτοια ικανότητα.

Τα κύτταρα που προκαλούν τους όγκους έχουν καθοριστικής σημασίας κοινά γνωρίσματα με τα αρχέγονα κύτταρα: απεριόριστη διάρκεια ζωής και ικανότητα να δημιουργούν ευρεία ποικιλία άλλων τύπων κυττάρων, και ως εκ τούτου θεωρούνται καρκινικά αρχέγονα κύτταρα.

Τα κακοήθη αυτά προγονικά κύτταρα πιστεύεται ότι προέρχονται από ανεπάρκειες σε ρυθμιστικούς μηχανισμούς αρχέγονων κυττάρων ή των άμεσων θυγατρικών τους κυττάρων που έχουν υποστεί βλάβη.

Για την εκρίζωση της νόσου, στο στόχαστρο των αντικαρκινικών θεραπειών πρέπει να μπουν τα καρκινικά αρχέγονα κύτταρα.