Οκτώβριος 2006
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Η αναζήτηση του υπερφακού
Υλικά συνιστάμενα από προσεκτικά κατασκευασμένες μικροσκοπικές δομές μπορεί να παρουσιάζουν ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες ολότελα διαφορετικές από κάθε ουσία που απαντά στη φύση. Πιο συγκεκριμένα, αυτά τα μεταϋλικά μπορεί να έχουν αρνητικό δείκτη διάθλασης, πράγμα που σημαίνει ότι διαθλούν το φως με τελείως νέο τρόπο.

Μια πλάκα από υλικό αρνητικού δείκτη διάθλασης είναι δυνατόν να δρα ως υπερφακός, ικανός να ξεπερνά με διαφορά σε επίδοση τους σημερινούς φακούς, οι οποίοι έχουν θετικό δείκτη διάθλασης. Ένας τέτοιος υπερφακός θα μπορούσε να δημιουργεί είδωλα που θα περιείχαν λεπτομέρειες πολύ μικρότερες από εκείνες που επιτρέπει το όριο περίθλασης, το οποίο περιορίζει τις επιδόσεις όλων των οπτικών στοιχείων με θετικό δείκτη διάθλασης.

Μολονότι τα περισσότερα πειράματα με μεταϋλικά διεξάγονται μέχρι στιγμής με μικροκύματα, στο μέλλον θα μπορούσαν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν βραχύτερα μικροκύματα στην υπέρυθρη και την ορατή περιοχή του φάσματος.