Οκτώβριος 2006
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Τι βλέπουν τα πουλιά
Η έγχρωμη όραση των σπονδυλωτών βασίζεται στα κωνιοφόρα κύτταρα του αμφιβληστροειδούς. Οι έρευνες δείχνουν ότι τα πουλιά, όπως και οι σαύρες, οι χελώνες και πολλά ψάρια, έχουν τέσσερις τύπους κωνιοφόρων κυττάρων, ενώ τα περισσότερα θηλαστικά έχουν μόνο δύο τύπους.

Οι πρόγονοι των θηλαστικών είχαν και τους τέσσερις τύπους κωνίων, αλλά στη διάρκεια μιας περιόδου της εξέλιξής τους, όταν ήταν νυκτόβια —και επομένως η έγχρωμη όραση δεν έπαιζε κρίσιμο ρόλο στην επιβίωσή τους—, τα πρώιμα θηλαστικά έχασαν δύο τύπους κωνιοφόρων κυττάρων.

Οι πρόγονοι μιας ομάδας πρωτευόντων του Παλαιού Κόσμου, στην οποία περιλαμβάνονται και οι άνθρωποι, «ανέκτησαν» τον τρίτο τύπο κωνίων μέσω μεταλλαγής ενός από τα υπάρχοντα κωνία.

Τα περισσότερα θηλαστικά, όμως, εξακολουθούν να έχουν μόνο δύο τύπους κωνίων, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η έγχρωμη όραση των θηλαστικών —ακόμα και εκείνη των ανθρώπων και των συγγενικών τους ειδών— είναι ιδιαίτερα περιορισμένη σε σύγκριση με τον πλούσιο οπτικό κόσμο των πουλιών.