Οκτώβριος 2006
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Το ψάρι και το δάσος
Προκειμένου να αποφύγουν τις συμπλοκές, οι αρκούδες συχνά μεταφέρουν τους σολομούς που ψαρεύουν είτε στις όχθες του ρέματος είτε μέσα στο δάσος.

Απαξ και βρεθούν σε ασφαλή απομονωμένη θέση, τρώνε συνήθως το πλέον θρεπτικό τμήμα του ψαριού και πετούν το υπόλοιπο, το οποίο φυσικά εξακολουθεί να περιέχει πολλά πολύτιμα μεταλλικά άλατα και θερμίδες.

Στα πλούσια αυτά υπολείμματα στηρίζεται μια ιεραρχία ζώων και φυτών.

Η εξάρτηση του οικοσυστήματος από τα κουφάρια των σολομών έχει προσελκύσει την προσοχή των υπευθύνων για την αλιευτική και δασική διαχείριση, οι οποίοι πλέον αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα τόσο της αρκούδας όσο και του σολομού για το σύστημα.