Ιανουάριος 2008
8,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Αττοφυσική
Ο δρόμος για τη δημιουργία παλμών αττοδευτερολέπτων άνοιξε όταν οι βραχύτεροι παλμοί λέιζερ, αποτελούμενοι από περίπου δυο-τρεις ταλαντώσεις του ηλεκτρικού πεδίου, έγιναν το βασικό εργαλείο για την παραγωγή ακτίνων Χ.

Έχοντας στη διάθεσή μας τα εργαλεία με τη μεγαλύτερη χρονική διακριτική ικανότητα που γνώρισε η σύγχρονη επιστήμη ώς σήμερα, τους παλμούς αττοδευτερολέπτων, μπορούμε άραγε να κινηματογραφήσουμε για πρώτη φορά τις ταλαντώσεις των φωτεινών κυμάτων;

Το ηλεκτρικό πεδίο του φωτός αλλάζει συνεχώς τιμή, η οποία ταλαντώνεται όπως η εναλλασσόμενη τάση σε μια πρίζα. Αν μπορούσαμε να διαβάσουμε την τιμή του ηλεκτρικού πεδίου γρηγορότερα από το χρόνο που διαρκεί μια ταλάντωση, τότε θα ήμασταν σε θέση να την καταγράψουμε με ακρίβεια.

Το εύρος των εφαρμογών της αττοφυσικής είναι σχεδόν  ταυτόσημο με το εύρος των φαινομένων που εξαρτώνται από την  υπερταχεία κίνηση των ηλεκτρονίων.