Ιούλιος 2004
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Matthew L. Wald
O Matthew L. Wald είναι δημοσιογράφος των The New York Times, για λογαριασμό των οποίων καλύπτει τον τομέα της ενέργειας από το 1979· παράλληλα γράφει για την ασφάλεια των μεταφορών και άλλα τεχνικά θέματα. Κατά καιρούς έχει αρθρογραφήσει για τη διύλιση πετρελαίου, την εξόρυξη γαιανθράκων, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από γαιάνθρακες, το φυσικό αέριο, το ουράνιο, την αιολική και ηλιακή ενέργεια, τα ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα, καθώς και για την ατμοσφαιρική ρύπανση από τις χρήσεις της ενέργειας.
Σχετική Αρθρογραφία
Επιλογή Συγγραφέα