Οκτώβριος 2004
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Ευφυείς αισθητήρες για τη δικτύωση του κόσμου μας
Μικροί υπολογιστές στο μέγεθος σπιρτόκουτου, οι οποίοι ονομάζονται «κόκκοι» (motes), συνδυάζουν τους μικροεπεξεργαστές και τη μνήμη τους με ραδιοσυχνικούς πομποδέκτες, με ενσωματωμένες πηγές ισχύος και με μια ποικιλία από αισθητήρες.

Οι «κόκκοι» έχουν αρκετά χαμηλό κόστος ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν κατά χιλιάδες σε εργοστάσια, αγροκτήματα, και στην άγρια φύση. Κάθε «κόκκος» μπορεί να συλλέγει και να αναλύει ανεξάρτητα τις μετρήσεις των αισθητήρων του, έχει όμως και τη δυνατότητα να συνδέεται με γειτονικούς του «κόκκους» σχηματίζοντας ένα αισθητήριο δίκτυο με μορφή πλέγματος.

«Κόκκοι» έχουν ήδη αρχίσει να κατασκευάζονται από τις εταιρίες Crossbow, Intel, κ.ά. Τα αρχικά πρωτότυπα συστήματα βοήθησαν τους βιολόγους να μελετήσουν τις φωλιές που φτιάχνουν τα θαλασσοπούλια και το μικροκλίμα που διαμορφώνουν γύρω τους οι σεκόγιες. Τα αισθητήρια δίκτυα έχουν επίσης αναπτυχθεί για να παρακολουθούν τους κραδασμούς σε εξοπλισμό παραγωγής, τις τάσεις που αναπτύσσονται στις γέφυρες, και τους ηλικιωμένους σε οίκους ευγηρίας.