Οκτώβριος 2004
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Ηλεκτροδυναμικοί λώροι στο διάστημα
Τα συστήματα ηλεκτροδυναμικού λώρου ―στα οποία δύο μάζες ενώνονται με ένα μακρύ, εύκαμπτο, ηλεκτρικά αγώγιμο σύρμα― μπορούν να εκτελέσουν πολλές από τις ίδιες λειτουργίες των συμβατικών διαστημικών σκαφών, χωρίς όμως να καταφεύγουν στη χρήση χημικών ή πυρηνικών πηγών καυσίμων.

Στις χαμηλές γήινες τροχιές, τα συστήματα λώρου θα μπορούσαν να προσφέρουν ηλεκτρική ισχύ και δυνατότητες αλλαγής θέσης σε δορυφόρους και επανδρωμένα σκάφη, και να συμβάλουν στον καθαρισμό από τα επικίνδυνα διαστημικά συντρίμματα.

Σε μακροχρόνιες αποστολές, όπως η εξερεύνηση του Δία και των δορυφόρων του, οι λώροι θα μπορούσαν να μειώσουν δραστικά την απαιτούμενη ποσότητα καυσίμων για την εκτέλεση ελιγμών, ενώ παράλληλα θα αποτελούσαν και μια αξιόπιστη πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.