Νοέμβριος 2007
8,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Είναι το φαγητό σας μολυσμένο;
Τα σενάρια τρομοκρατικών επιθέσεων, η αύξηση των εισαγωγών και η πιο συγκεντρωτική παραγωγή αυξάνουν τις πιθανότητες μόλυνσης των τροφίμων από φυσικές ή παρασκευασμένες από τον άνθρωπο τοξίνες.

Οι διαδικασίες ασφαλείας που προσαρμόστηκαν από στρατιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να ενισχύσουν κατά πολύ τη φυσική ασφάλεια των μονάδων παραγωγής τροφίμων.

Νέες τεχνολογίες, όπως τα μικρορευστομηχανικά τσιπ (MFC), οι εξελιγμένες ετικέτες RFID και οι βρώσιμοι ενδείκτες μπορούν να εντοπίσουν τη μόλυνση συμβάλλοντας στην εξακρίβωση της προέλευσής της και επιταχύνοντας τις αποσύρσεις προϊόντων.

Απαιτείται εκσυγχρονισμός των μεθόδων συντονισμού των κρατικών υπηρεσιών ελέγχου της παραγωγής τροφίμων, αλλά οι αυστηρότερες απαιτήσεις των καταστημάτων πώλησης επώνυμων προϊόντων από τους προμηθευτές τους θα είναι μάλλον πιο αποδοτικές μακροπρόθεσμα στη διασφάλιση της ασφαλείας των τροφίμων.