Μάρτιος 2008
8,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Ένα Μεγάλο Ηλιακό Σχέδιο
Η μαζική μετάβαση από τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς καύσης γαιάνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου και πυρηνικών καυσίμων σε ηλιακούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής θα μπορούσε να παρέχει, μέχρι το 2050, το 69% της ηλεκτρικής ενέργειας και το 35% της ολικής ενέργειας των ΗΠΑ.
Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών κυψελών τεράστιας έκτασης θα πρέπει να κατασκευαστούν στις νοτιοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ. Η πλεονάζουσα ενέργεια που θα συλλέγεται κατά τη διάρκεια των ωρών ηλιοφάνειας θα αποθηκεύεται με τη μορφή πεπιεσμένου αέρα σε υπόγειες κοιλότητες, έτσι ώστε να ανακτάται κατά τη διάρκεια των νυκτερινών ωρών.
Θα κατασκευαστούν επίσης μεγάλοι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί συγκέντρωσης ηλιακής ενέργειας.
Ένα νέο δίκτυο μεταφοράς ισχύος συνεχούς ρεύματος θα διανέμει την ηλιακά παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε όλη τη χώρα.
Ωστόσο, θα απαιτηθούν επιδοτήσεις της τάξεως των 420 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2011 έως το 2050, για να χρηματοδοτηθεί η υποδομή και να καταστεί το κόστος της ανταγωνιστικό.