Μάρτιος 2008
8,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Από τη φυλή στο DNA
Θεωρώντας τους ασθενείς ως συνεχή παράγωγα της εξέλιξης.
Δυναμική λύση
Ο επαναπρογραμματισμός ανθρώπινων βλαστικών κυττάρων ίσως να θέσει σε αχρηστία τα εμβρυικά.
Ένα δράμι πρόληψη
Περί εμβολίων.
Επανέκρηξη υπερκαινοφανούς
Αστάθεια δίδυμης γένεσης.
Μυστική κεραία
Κεραίες πλάσματος εξαφανίζονται όταν σβήνουν.
Νέες επιτυχίες
Ανακάμπτει η γονιδιακή θεραπεία: νέες κλινικές δοκιμές και εξελίξεις.
Προκλητική υπόθεση
Πλεονεκτήματα της νόσου του Huntington: περισσότερα παιδιά και μικρότερα ποσοστά καρκίνου.
Συνεχής ροή υπερρευστού
Και "υπερστερεότητα".
Ταξιδεύοντας στο σύνορο
Η ασυμμετρία του ηλιοσφαιρικού κρουστικού κύματος.