Μάρτιος 2008
8,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Η ηλεκτρική αίσθηση των καρχαριών
Οι καρχαρίες και τα συγγενικά τους είδη μπορούν να αισθανθούν πολύ αδύναμα ηλεκτρικά πεδία τα οποία εκπέμπονται από ζώα του περιβάλλοντος τους, μια ικανότητα την οποία διαθέτουν πολύ λίγοι οργανισμοί.
Αυτή η ικανότητα γίνεται εφικτή με μοναδικές ηλεκτροαισθητήριες δομές που ονομάζονται λήκυθοι του Lorenzini —από τον ανατόμο του 17ου αιώνα ο οποίος πρώτος τις περιέγραψε. Ο συγγραφέας και οι συνεργάτες του έδειξαν ότι οι καρχαρίες χρησιμοποιούν αυτή την «έκτη αίσθηση» για να συλλάβουν την λεία τους κατά την τελική φάση της επίθεσης. Αλλες δυνητικές χρήσεις αυτών των ηλεκτροϋποδοχέων δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί.