Μάρτιος 2008
8,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Αυτοτροφοδοτούμενες νανομηχανές
Η νανοτεχνολογία έχει τεράστια δυναμική – όμως οι μικροσκοπικές συσκευές της θα χρειαστούν πηγές ισχύος καλύτερες από μια συνήθη μπαταρία.
Ανεκμετάλλευτη ενέργεια, υπό τη μορφή δονήσεων ή ακόμα και αυτή του  ανθρώπινου σφυγμού, θα μπορούσε να παρέχει επαρκή ισχύ για τη λειτουργία τέτοιων μικροσκοπικών συσκευών.
Συστοιχίες πιεζοηλεκτρικών νανοσυρμάτων θα μπορούσαν να συλλάβουν και να μεταβιβάσουν αυτή την ανεκμετάλλευτη ενέργεια σε νανοσυσκευές.
Οι ιατρικές συσκευές θα αποτελέσουν πιθανώς μια σημαντική εφαρμογή. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να φορτίζουν τη μπαταρία ενός βηματοδότη ώστε να μη χρειάζεται αντικατάσταση ή να δώσουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της γλυκόζης του αίματος των διαβητικών μέσω εμφυτευμένων ασύρματων νανοαισθητήρων.