Μάρτιος 2008
8,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Το ανθρώπινο μουσικό όργανο
Παρότι το σύστημα φώνησης του ανθρώπου είναι μικρό σε μέγεθος, κατορθώνει να δημιουργεί ήχους τόσο ποικιλόμορφους και καλαίσθητους όσο εκείνοι που παράγονται από τα διάφορα μουσικά όργανα.
Όλα τα μουσικά όργανα διαθέτουν μια ηχητική πηγή, ένα αντηχείο που ενισχύει τον θεμελιώδη ήχο, και έναν εκπομπό ο οποίο μεταδίδει τον ήχο στους ακροατές.
Η ηχητική πηγή του ανθρώπου είναι οι πολύπλοκες, παλλόμενες φωνητικές πτυχές του λάρυγγα∙ το αντηχείο είναι ο αεραγωγός πάνω από τον λάρυγγα∙ και ο εκπομπός δημιουργείται από το σχήμα της φωνητικής οδού (ολόκληρο τον αεραγωγό).
Η ανθρώπινη φωνή μπορεί να δημιουργήσει τόσο εντυπωσιακή ποικιλία ήχων επειδή βασίζεται σε μη γραμμικές επιδράσεις, κατά τις οποίες μικρές είσοδοι αποφέρουν εντυπωσιακά μεγάλες εξόδους.